Miljövänlig och effektiv bekämpning av Jätteloka och Björnloka

Miljövänlig bekämpning av Björnlokan och Jättelokan fungerar ypperligt, extra effektivt blir det med skumbehandling. Dom två invasiva arterna som sprider sig i vårt land ska bekämpas och i bästa fall utrotas. Björnlokan och Jättelokan är storväxta och kan bilda mycket stora och täta bestånd. Dess växtsaft kan i kombination med solljus orsaka svåra blåsor på huden.

Av hänsyn till natur och miljö ska kemiska bekämpningsmedel (glyfosat, exempelvis Glyfonova, Roundup eller motsvarande) så långt som möjligt undvikas och särskilt i närheten av vatten. Svensk ogräsbekämpning har stor erfarenhet att bekämpa Björnloka och Jätteloka. Miljövänlig bekämpning av dom två arterna kan vara svårt och kostsamt, men med vår beprövade metod, (läs mer här), blir bekämpningen av Björnlokan och Jättelokan både miljövänlig, effektiv och ekonomisk.

Den metod som vi använder oss utav har visat vara väldigt framgångsrik på båda arterna. Det speciella med att bekämpa Björnlokan och Jättelokan är att deras frön kan ligga i marken och gro i upp till sju år, vilket kräver en långsiktig plan. Detta gör att vi rekommenderar 4-5 behandlingar per år i minst sju års tid. Första behandlingen på året bör ske i slutet av mars eller början av april och sedan fortlöpande till senhösten. Eftersom det är en helt miljövänlig bekämpningsmetod vi använder oss utav så finns det inga hinder att bedriva bekämpning vid vattendrag eller vid andra känslig områden.
Så behöver ni bekämpa dessa arter och vill göra det miljövänligt, kontakta då oss på Svensk Ogräsbekämpning. Vi arbetar över hela Sverige

björnloka, jättelooka