Den unika metoden

Vi på Svensk Ogräsbekämpning är specialiserade på att utföra miljövänlig, ekonomisk och effektiv ogräsbekämpning helt utan kemikalier. Med internt högt satta mål och med personal som brinner för sitt arbete så lämnar vi inget åt sidan ser alltid till så att både våra kunder och vår miljö är så nöjda som det bara är möjligt att uppnå. Med den termiska metoden som vi använder oss utav, hetvatten och skum, så vet vi av erfarenhet att vi klarar av att uppfylla de krav som vi sätter på oss själva och som kunder och miljö kan sätta på oss.

Termisk ogräsbekämpning med hetvatten och skum. Denna effektiva metod har funnits i Sverige och Norge sedan 2012 och i Danmark sedan 2007. Likt andra termiska metoder så används hetvatten till att bekämpa den oönskade växtligheten, men det som skiljer sig markant och som gör denna behandling ytterst intressant och effektiv är skummet. Skummet framställs genom ett extrakt utav växtsocker som utvunnits ur majs och kokos, det har en tjock och kraftig konsistens och en svag söt doft, det är självklart helt ofarligt för både människor och djur. Mängden extrakt som tillförs till vattnet varierar beroende på ytan som ska behandlas, men för att som kund ha ett riktmärke så är snittet 4 liter extrakt på 1200 liter vatten, vilket räcker till cirka en timmes utläggning eller cirka 300m2. Skummet har ingen aktiv verkan vid kontakt med växtligheten, utan det är hetvattnet som har det.

Nu till det som är den stora skillnaden jämfört med andra termiska metoder. Efter det att vattnet värmts upp till strax under 100 grader så tillförs extraktet in i systemet. När blandningen sedan läggs ut med dom specialtillverkade utläggnings munstyckena som vi använder så bildas ett skum. Via munstyckena så separeras vatten och skum. Det varma vattnet tränger ner i växtligheten och runt densamma. Medan skummet lägger sig som ett isolerande lock på marken, effekten blir att värmen stannar kvar i upp till ett par minuter i och runt växtligheten.

Man uppnår ett snabbt resultat genom användningen av metoden eftersom värmen får cellväggarna i växterna att sprängas och avdunstningen från växten ökas med uttorkning som följd. Det i sig medför en mer varaktig och längre behandling än övriga termiska metoder som bara värmer upp växten och är aktiv under den tiden utrustningen passerar. Skummet ligger kvar på ytan i upp till 20 min. Med skummets positiva verkar så visar oberoende tester att det krävs färre behandlingar per år jämfört med andra termiska metoder för att uppnå samma resultat. Behandlingen påverkar också olika typer av ogräsfrön som förlorar sin förmåga att gro tack vare värmepåverkan.

Smidigheten med utrustningen gör att vi kommer åt alla ytor och det är inget som tar skada förutom ogräset. Det finns heller ingen brandrisk. Att bekämpa områden så som runt husfasader, rabattkanter, cykelställ, trädrabatter, parkeringar, vägkanter, refuger eller liknande är lika enkelt som det är effektivt. Erfarenheter visar att under första året ska man räkna med att utföra 3-4 utläggningar och de efterföljande åren 3 utläggningar. Vilket i sin tur visar att det krävs väsentligt färre behandlingar än med andra termiska metoder.

Maskinen som värmer upp vattnet och blandar skummet sitter placerad på en stor släpvagn tillsammans med vattentankar och övrig utrustning, släpet framförs utav en pick-up. Bil och släp är utrustade med dom lampor och skyltar som krävs för arbete i trafik. Med detta ekipage är vi ytterst flexibla och kan komma åt de flesta platser. Vid normala förhållande så har vi 50m slang kopplat till maskinen, vilket gör att vi kan täcka väldigt stora områden utan att behöva flytta oss.

För att så snabbt som möjligt fylla tankarna med vatten tankar vi gärna ifrån vattenkiosker. Det ligger på kundens ansvar att det finns vatten att tillgå i närområdet. Självklart har vi de behörigheter som behövs för arbete på och vid väg. Vid de tillfällen som det behövs TMA så åtar sig kunden att sköta det.